_____________________________________________________________

HOME | PHOTOS | PHOTOSTUDY | PROJECTS | JOURNAL | CHECKLIST | SUPPORT| LINKS
_____________________________________________________________

ORCHIDSTUDIUM PROJECTAA

26 species

Updated 7 May 2007Aa achalensis

Aa argyrolepis

Aa calceata

Aa colombiana

Aa denticulata

Aa erosa

Aa fiebrigii

Aa gymnandra

Aa hartwegii

Aa hieronymi

Aa inaequalis

Aa leucantha

Aa lorentzii

Aa macra

Aa maderoi

Aa mandonii

Aa matthewsii

Aa microtidis

Aa nervosa

Aa paleacea

Aa riobambae

Aa rosei

Aa schickendanzii

Aa sphaeroglossa

Aa trilobulata

Aa weddellianaOTHER NAMES IN AA


Aa lechleri Schltr. = Aa matthewsii
Aa nigrescens Schltr. = Aa leucantha


NAMES SUBORDINATED TO OTHER GENERA


MYROSMODES:
Aa brevis Schltr.
Aa chiogena Schltr.
Aa filamentosa Mansf.
Aa nubigena (Rchb.f.) Schltr.
Aa paludosa (Rchb.f.) Schltr.
Aa pumilio Schltr. = M. nubigenum
Aa rhynchocarpa
Schltr.
Aa rostrata (Rchb.f.) Schltr.
Aa ustulata Schltr.
Aa weberbaueri Schltr.


_____________________________________________________________

HOME | PHOTOS | PHOTOSTUDY | PROJECTS | JOURNAL | CHECKLIST | SUPPORT| LINKS
_____________________________________________________________


Orchidstudium.com is registered trademark of Orchidstudium Ltd.
All Rights Reserved. © Since 2005.